The Application Of e-Wallet In Malaysia: An Analysis Of Shariah Point Of View

Penggunaan e-Wallet Di Malaysia: Analisa Dan Pandangan Menurut Perspektif Syariah

Authors

  • Wan Nurliza W Ramli Ketua Jabatan
  • Hairin Herlina Abdul Halim Penolong Pengurus
  • Nur Farizah Ismail Eksekutif Kanan
  • Syazwan Othman Eksekutif

Keywords:

e-Wallet, e-Money, Parameter, Solution, Shariah

Abstract

This research focuses on the structures and implementation of e-Wallet in Malaysia and its Shariah issues. This research  also explains the definition, function and  differences between e-Wallet and e-Money (electonic money). In addition, the research  analyses the implementation of e-Wallet and its application of akad, the relationship between the users and e-Wallet issuers as well as the operational and Shariah issues involved. The outcome of the research suggested a number of possible solutions and proposed recommendations including the implementation of akad, business transactions involving non-Shariah compliant items, the fund placement of e-Wallet users into the trustee account of conventional banking institutions, as well as issues related to the rewards given to e-Wallet users.

Abstrak
Perbincangan kajian ini adalah berkaitan dengan struktur dan isu-isu Syariah berkaitan pelaksanaan e-Wallet yang ditawarkan di Malaysia. Kajian ini juga menghuraikan definisi, fungsi dan perbezaan di antara e-Wallet dan e-Money (wang elektronik). Analisa dibuat ke atas struktur model pelaksanaan e-Wallet, pelaksanaan akad dalam aplikasi e-Wallet, hubungan di antara Pengguna, Pengendali dan Pedagang e-Wallet serta isu-isu operasi dan Syariah berkaitan kontrak di antara ketiga-tiga pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan e-Wallet tersebut. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan, beberapa solusi Syariah dan cadangan penambahbaikan telah dikemukakan seperti pelaksanaan akad, transaksi urusniaga yang melibatkan barangan tidak patuh Syariah, isu penempatan dana e-Wallet pengguna dalam akaun amanah di institusi perbankan konvensional serta isu berkaitan ganjaran yang diberikan kepada Pengguna e-Wallet.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Wan Nurliza W Ramli, Ketua Jabatan

Jabatan Penyelidikan & Tadbir Urus Syariah, Bank Rakyat

Hairin Herlina Abdul Halim, Penolong Pengurus

Jabatan Penyelidikan & Perundingan Syariah, Bank Rakyat

Nur Farizah Ismail, Eksekutif Kanan

Jabatan Penyelidikan & Perundingan Syariah, Bank Rakyat

Syazwan Othman, Eksekutif

Jabatan Penyelidikan & Perundingan Syariah, Bank Rakyat

References

Bank Negara Malaysia. 2020. Keputusan Mesyuarat Majlis Penasihat Shariah Bank Negara Malaysia (MPS) Berhubung Wang Elektronik Sebagai Instrumen Pembayaran Patuh Syariah. Mesyuarat MPS ke-201 dan Mesyuarat Khas MPS ke-26, Majlis Penasihat Shariah Bank Negara Malaysia (MPS).

Bank Negara Malaysia. n.d. Guideline on Electronic Money (E-Money). BNM/RH/GL 016–3. Payment Systems Policy Department.

Kementerian Kewangan Malaysia. 2019. Belanjawan 2020. Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

Kementerian Kewangan Malaysia. 2020. Siaran Media - Program RM750 Juta Kredit ePENJANA Untuk Rakyat Malaysia. Portal Rasmi Kementerian Kewangan Malaysia.

Kerjasama di antara Gabungan Persatuan Pengguna-pengguna Malaysia (FOMCA) dan Bank Negara Malaysia (BNM). 2019. Transaksi Tanpa Tunai Yang Selamat (Ringgit, Bil 1/2019). Pusat Penyelidikan dan Sumber Pengguna (CRRC).

Internet

Malaysia: Practical Guide: E-Money Licensing | Payments Compliance. 2019. Payments Compliance.https://paymentscompliance.com/premiumcontent/research_report/malaysia-practical-guide-e-money-licensing (Diakses pada 24 Ogos 2020)

Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bdn. n.d. Samsung Pay - Secure Mobile. https://www.samsung.com/my/samsung-pay/ (Diakses pada 9 September 2020)

Wikipedia contributors. (n.d.). Digital wallet. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_wallet (Diakses pada 24 Ogos 2020)

Temubual

Wan Rumaizi Wan Husin. Ahli Jawatankuasa Syariah Bank Rakyat. 28 Oktober 2020.

Published

2021-08-30

How to Cite

W Ramli, W. N. ., Abdul Halim, H. H. ., Ismail, N. F. ., & Othman, S. (2021). The Application Of e-Wallet In Malaysia: An Analysis Of Shariah Point Of View: Penggunaan e-Wallet Di Malaysia: Analisa Dan Pandangan Menurut Perspektif Syariah. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 23(2), 44–54. Retrieved from http://al-qanatir.com/aq/article/view/357

Issue

Section

Articles