Pengajian Hadis Tradisional Dan Moden: Tinjauan Awal Literatur

Traditional and Modern Hadith Studies: A Literature Review

  • Ahmad Zubir Rosdi Pelajar Sarjana
  • Syed Najihuddin Syed Hassan Pensyarah Kanan
  • Nurul Asiah Fasehah Muhamad Pensyarah Kanan
Keywords: Hadis, Tradisional, Moden, Pengajian, Mobile

Abstract

Perkembangan pengajian hadis terus pesat dengan pelbagai kaedah pembelajaran yang digunakan. Bermula dari kaedah tradisional sehinggalah kepada kaedah moden menjadikan pengajian hadis sentiasa berjalan dengan baik. Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti kaedah yang digunakan dalam pengajian hadis melalui kaedah tradisional sehinggalah kepada keadah yang menggunakan teknologi iaitu “Mobile Learning”. Kajian akan dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif yang mana analisa teks dijadikan sebagai kaedah pengumpulan data kajian. Kajian mendapati terdapat perbezaan diantara kaedah tradisional dan moden namun kedua-duanya saling berhubung diantara satu sama lain sesuai dengan peredaran zaman. Diharapkan kajian ini boleh membantu kepada semua pihak untuk menjadikan pengajian hadis terus berkembang walaupun berlakunya perubahan zaman.

Author Biographies

Ahmad Zubir Rosdi, Pelajar Sarjana

Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Syed Najihuddin Syed Hassan, Pensyarah Kanan

Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Nurul Asiah Fasehah Muhamad, Pensyarah Kanan

Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Published
2018-08-18
How to Cite
Rosdi, A. Z., Syed Hassan, S. N., & Muhamad, N. A. F. (2018). Pengajian Hadis Tradisional Dan Moden: Tinjauan Awal Literatur. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 13(2), 40-53. Retrieved from http://al-qanatir.com/index.php/qanatir/article/view/116