Background And Personality Of Dato’ Salleh Bin Hj Ahmad

Latar Belakang Dan Personaliti Dato’ Salleh Bin Hj Ahmad

  • Mokhtaruddin Muhamad Pelajar Sarjana
  • Zuliza Mohd Kusrin Pensyarah Kanan
  • Muhammad Adib Samsuddin Pensyarah Kanan
Keywords: Dato’ Salleh Haji Ahmad, fatwa, scholars, education, Perak

Abstract

In Malaysia, there are certain religious scholars that contribute at state administration level and in the society. Among them is Dato’ Salleh Haji Ahmad, who is known as one of the Islamic religious figures by society due to his involvement in the field of education and his contribution in sustaining Islamic religion among the society. This article discusses on the biodata, academic achievement and his contribution as an academician and the member of Sharia (Fatwa) Committee of the State of Perak Darul Ridzuan. Data collected is analysed descriptively and presented with following theme. The research outcomes discover that Dato’ Salleh Haji Ahmad was born in a family with Islamic religious background. His commitment in academic field shows his positive contribution in the field of teaching, writing and community service. His commitment as a member of the Shariah (Fatwa) Committee is quite active when he frequently shares his opinion on issues addressed.

Keywords: Dato’ Salleh Haji Ahmad, fatwa, scholars, education, Perak.

Abstrak

Di Malaysia telah lahir beberapa tokoh agama yang memberikan sumbangan di peringkat pentadbiran negara dan masyarakat. Dato’ Salleh Haji Ahmad merupakan salah seorang tokoh agama yang perlu dikenali oleh masyarakat kerana penglibatan dalam bidang pendidikan dan sumbangannya dalam memartabatkan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat. Artikel ini membincangkan latar belakang peribadi, pencapaian akademik serta sumbangan beliau sebagai seorang ahli akademik dan Ahli Jawatankuasa Syariah (Fatwa) Negeri Perak Darul Ridzuan. Data-data yang terkumpul dianalisis secara diskriptif dan dipersembahkan mengikut tema bersesuaian. Hasil penyelidikan mendapati Dato’ Salleh Haji Ahmad dilahirkan dalam keluarga yang berlatarbelakangkan agama Islam. Penglibatan beliau dalam bidang akademik juga menunjukkan sumbangan positif beliau dalam bidang pengajaran, penulisan dan khidmat masyarakat. Penglibatannya sebagai ahli Jawatankuasa Syariah (Fatwa) adalah sangat aktif apabila beliau sentiasa menyatakan pandangan dalam isu-isu yang dikemukakan.

Katakunci: Dato’ Salleh Haji Ahmad, fatwa, tokoh, pendidikan, Perak.

Author Biographies

Mokhtaruddin Muhamad, Pelajar Sarjana

Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Zuliza Mohd Kusrin, Pensyarah Kanan

Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Muhammad Adib Samsuddin, Pensyarah Kanan

Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Jabatan Mufti Negeri Perak. T.th. Ulama Perak dalam Kenangan dan Tokoh Maal Hijrah. Percetakan Zainon Kassim Sdn Bhd. Ipoh

Minit mesyuarat Jawatankuasa Syariah Perak Darul Ridzuan kali ke 107. Bertarikh 4 Oktober 1988M bersamaan 23 Safar 1409H. Bertempat di Kompleks Islam Perak Darul Ridzuan, Ipoh.

Minit mesyuarat Jawatankuasa Syariah Perak Darul Ridzuan kali ke 108. Bertarikh 3 April 1989M bersamaan 26 Sya’ban 1409H. Bertempat di Kompleks Islam Perak Darul Ridzuan, Ipoh.

Minit mesyuarat Jawatankuasa Syariah Perak Darul Ridzuan kali ke 109. Bertarikh 26 Jun 1989M bersamaan 12 Zulqa’idah 1409H. Bertempat di Kompleks Islam Perak Darul Ridzuan, Ipoh.

Minit mesyuarat Jawatankuasa Syariah Perak Darul Ridzuan kali ke 111. Bertarikh 22 November 1989M bersamaan 23 Rabiul akhir 1410H. Bertempat di Kompleks Islam Perak Darul Ridzuan, Ipoh.

Minit mesyuarat Jawatankuasa Syariah Perak Darul Ridzuan kali ke 122. Bertarikh 25 April 1992M bersamaan 23 Syawal 1412H. Bertempat di Kompleks Islam Perak Darul Ridzuan, Ipoh.

Sofiyuddin Abdul Hamid, 2007. Solat Jamak dan Qasar: Huraian Berasaskan Realiti di Malaysia. Tesis Sarjana. Universiti Malaya.

Tembual

Abdul Zaki bin Md. Zain (Anak murid, Temubual 12 Ogos 2014).

Dato’ Abdul Rahman bn Osman (Rakan sejawat, Temubual 19 Disember 2012).

Dato’ Salleh bin Hj. Ahmad (Temubual 16 September 2012).

Dato’Seri Haji Harussani bin Zakaria (Mufti Negeri Perak Temubual 20 November 2011).

Dr Abd Karim Ali (Rakan Sejawat, Temubual 14 Oktober 2014).

Ustaz Ahmad Badawi bin Abdullah (Rakan semasa menuntut, Temubual 7 Mei 2013).

Ustaz Darus Senawi bin Ali (Rakan Sejawat, Temubual 19 Disember 2012).

Ustaz Idris bin Hj. Ahmad (Adik, Temubual 5 Januari 2013).

Ustaz Jais bin Kamus (Setiausaha Majlis Fatwa Selangor 2007-2017, Temubual 19 Disember 2012).

Ustaz Zamri bin Hashim (Setiausaha Majlis Fatwa Perak 1997-2008, Temubual 20 November 2012).

Published
2018-05-01
How to Cite
Muhamad, M., Mohd Kusrin, Z., & Samsuddin, M. A. (2018). Background And Personality Of Dato’ Salleh Bin Hj Ahmad. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 10(1), 14-30. Retrieved from http://al-qanatir.com/index.php/qanatir/article/view/2