Kamaruding, Musmuliadi, Siti Hamidah Abdull Rahman, and Rosni Abdul Rani @ Ibrahim. 2021. “Project Management From The Islamic-Based Management And Conventional Perspectives: Pengurusan Projek Dari Perspektif Pengurusan Berteraskan Islam Dan Barat”. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies 23 (2):55-62. https://al-qanatir.com/aq/article/view/360.