The Development Of STEAM As Elements In Islamic Education For Disabled Students In Malaysia

Perkembangan STEAM Dalam Elemen Pendidikan Islam Terhadap Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Di Malaysia

Authors

  • Amiratul Munirah Yahaya Pensyarah Kanan
  • Hajarul Bahti Zakaria Pensyarah Kanan
  • Nur Nafhatun Md Shariff Profesor Madya
  • Mohd Asmadi Yakob Profesor Madya
  • Shofiyyah Moidin Pensyarah

Keywords:

STEAM, Islamic, Education, Disabled, Students

Abstract

This study discusses about the development of STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematic) as elements in Islamic Education for disabled Students in Malaysia. The stress on using STEAM method as teaching and learning Islamic education has become important to transform knowledge of the 21st century and should be acquired and practiced by students at all levels including disabled students. The objective of this study is to examine the teaching and learning methods of STEAM in the elements of Islamic education on disabled students. This study will also analyze the challenges of applying teaching and learning STEAM, and its mechanisms and application on disabled students. The study is a case-study qualitative research. The data collection methods include library study on the primary and secondary sources of data on disabled students in elements of Islamic education. While the data analysis will apply methods of inductive and deductive document analysis. Based on the research findings, a special STEAM curriculum will be developed to assist understanding of applying teaching and learning methods of STEAM on Islamic education for disabled students; to ensure the effectiveness of assessment mechanism to these disabled students. The elements of Islamic education will be selectively focused as to the challenges faced by disabled students at this COVID-19 endemic time. Thus it is significant to develop the STEAM curriculum in teaching and learning method which will produce more effective human capital and mechanism of assessment.

Abstrak
Kajian ini membincangkan mengenai perkembangan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematic) dalam subjek Pendidikan Islam yang disasarkan terhadap pelajar OKU (Orang Kurang Upaya) di Malaysia. Penekanan aspek Pendidikan Islam dalam STEAM menjadi suatu keperluan sebagai transformasi keilmuan di zaman alaf 21 dan ia perlu dicapai oleh para pelajar di semua peringkat. Objektif kajian ini bertujuan mengkaji perkembangan STEAM dalam elemen Pendidikan Islam terhadap pelajar kategori OKU di Malaysia. Kemudian menganalisis cabaran dari sudut Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) STEAM (Sains, Technology, Engineering, Art, Mathematic) serta mekanisme pentaksirannya terhadap pelajar kategori OKU dalam fasa pandemik COVID-19. Rekabentuk kajian adalah kualitatif iaitu kategori kajian kes. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan yang merujuk penyelidikan dalam bidang Pendidikan Khas dan Pendidikan Islam. Manakala analisis data dilakukan melalui kaedah analisis dokumen secara induktif dan deduktif. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa kurikulum khas STEAM dibentuk bagi memahami PdP STEAM dalam kalangan pelajar OKU dan meneliti kaedah-kaedah STEAM. Elemen Pendidikan Islam dalam STEAM juga perlu diberi perhatian. Namun kekangan yang dihadapi oleh pelajar OKU semakin mencabar terutamanya dalam fasa pandemik COVID-19. Ia menjadi suatu keperluan asas bagi membentuk pembangunan modal insan dan boleh diukur penilaiannya secara lebih efektif.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Amiratul Munirah Yahaya, Pensyarah Kanan

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kampus Shah Alam

Hajarul Bahti Zakaria, Pensyarah Kanan

Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur

Nur Nafhatun Md Shariff, Profesor Madya

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kampus Shah Alam

Mohd Asmadi Yakob, Profesor Madya

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kampus Shah Alam

Shofiyyah Moidin, Pensyarah

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kampus Shah Alam

References

Buku

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2018. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025). KPM.

Muhammad Nazir bin Mohammed Khalid. 2021. Menerokai Rahsia STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic) dalam al-Quran. Puncak Alam: Mommy Happy Group Sdn Bhd.

PISA: Program for International Student Assessment. 2021. OECD/UNICEF, Education in Eastern Europe and Central Asia. Publishing Paris.

Shih-Yun Lu, Chu-Lung Wu, You-Ming Huang. 2022. Evaluation of Disabled STEAM-Students’ Education Learning Outcomes and Creativity under the UN Sustainable Development Goal: Project-Based Learning Oriented STEAM Curriculum with Microbit. Project Report, MPDI.

Jurnal

Ahmad Adnan Mohd Shukri, Che Nidzam Che Ahmad. 2019. Pelaksanaan Modul Celik STEM Bagi Memperkasakan Pemikiran Kreatif Tingkatan Satu. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(32).

Azman Ab Rahman, Syed Salim Syed Shamsuddin. 2019. Pandemik COVID-19: Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Pendidikan Islam dalam Pendidikan Khas Bagi Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Masalah Pembelajaran di Malaysia. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs, Vol. 5.

Hashir Ahammed A. V. 2021. Challenges Faced by Teachers of Learners with Learning Disability. The International Journal of Indian Psychology, 9(2).

Jiwon Hwang, Jonte C. Taylor. 2016. Stemming on STEM: A STEM Education Framework for Students with Disabilities. Journal of Science Education, 19(1).

Norazilawati Abdullah, Mazlini Adnan. 2018. Pembangunan Komik STEM Tahun Satu Untuk Mata Mata Pelajaran Sains dan Matematik. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik, 8(2).

Siti Norlina Muhamad, Farahwahida Mohd Yusof, Ahmad Ziyaadi Al-Hatim Mahpuz. 2019. Pola Pemakanan Dan Kesannya Terhadap Gaya Hidup Dan Pemikiran Individu: Analisis Terhadap Surah Al-Kahfi. Ulum Islamiyyah Journal. Vol. 26 (Special Issue), Universiti Sains Islam Malaysia.

Wan Esma Wan Ahmad, Hamdi Ishak. 2021. Prinsip Pemahaman dan Pengamalan Makanan Sunnah. Jurnal al-Turath, 6(1).

Yusriza Mohamad Yusof, Afida Ayob, Mohamad Hanif Md Saad. 2021. Penggunaan Teknologi Kejuruteraan dalam Pendidikan STEM Bersepadu. Jurnal Kejuruteraan, 33(1).

Published

2022-11-12

How to Cite

Yahaya, A. M. ., Zakaria, H. B. ., Md Shariff, N. N. ., Yakob, M. A. ., & Moidin, S. . (2022). The Development Of STEAM As Elements In Islamic Education For Disabled Students In Malaysia: Perkembangan STEAM Dalam Elemen Pendidikan Islam Terhadap Pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) Di Malaysia . Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 28(2), 24–31. Retrieved from https://al-qanatir.com/aq/article/view/536

Issue

Section

Articles